זכאות לקצבת סעד

גימלאי שואל למה? בתנועת ידיים

מטרתו של החוק לביטוח סיעוד היא לתת מענה לאדם שהופך לתלוי במידה מרובה בזולת, לצורך ביצוע הפעולות היומיומיות ונזקק למטפל סיעודי צמוד.

מטרת החוק לביטוח סיעוד

מטרתו של החוק לביטוח סיעוד היא לתת מענה לאדם שהופך לתלוי במידה מרובה בזולת, לצורך ביצוע הפעולות היומיומיות ונזקק למטפל סיעודי צמוד. מצב זה נוצר לרוב בגיל שנקרא הגיל השלישי, אבל לפעמים מתרחש גם בגילאים צעירים יותר. לדוגמה, בעקבות תאונת דרכים או תאונת עבודה שעובר אדם צעיר והופכת אותו לנכה שאינו מסוגל לטפל בעצמו לבד, והוא נזקק לסיוע סיעודי.

במדינת ישראל ביטוח סיעוד ניתן באמצעות שלושה גופים:

באמצעות הביטוח הלאומי – חוק הביטוח הלאומי כולל פרק מיוחד שנקרא “ביטוח סיעוד”

בשנת 1986 התווסף הביטוח הסיעודי לחוק הביטוח הלאומי. זאת, במסגרת תיקון 61 לחוק. החוק מיושם החל מהאחד באפריל 1988 תוך שיתוף פעולה עם קופות החולים ועם לשכת הרווחה ברשות.
ביטוח סיעודי נחשב כ”גמלת שירותים”. המשמעות היא שהגמלה לא משולמת בכסף אלא בהענקת עזרה ממשית בפועל. כלומר, לביתו של האדם (או לדיור המוגן) יגיע מטפל, שיסייע לקשיש ויעזור לו לנהל את משק הבית.

החוק קובע זכאות לקבלת גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי לקשישים שפרשו מעבודתם וגרים בביתם הפרטי או במסגרת מחלקה עצמאית בדיור מוגן.

לאחר הערכה שמתבצעת על ידי אנשי מקצוע ובה נקבע שהאדם אכן נזקק לעזרה ולתמיכה ברוב הפעילויות היומיות (רחצה, התלבשות, אכילה ועוד), או נזקק לשמירה על בטיחותו במשך היום – נקבע אם האדם אכן זכאי לביטוח סיעודי.

ההערכה מתבצעת על ידי מספר אנשי מקצוע שמגיעים לביקור בית ובודקים את רמת התלות של האדם בזולת. אנשי מקצוע אלה כוללים לדוגמה, אחות, מרפאה בעיסוק ופיזיותרפיסטית.

חלק מהשירותים שמספק הביטוח לאומי לזכאים לקצבת סיעוד הם: מטפל אישי שמגיע לבית הקשיש, טיפול במסגרת “מרכז יום לקשיש“, אספקת מוצרי ספיגה חד פעמיים, שירותי כביסה ולחצן מצוקה.

מספר שעות העזרה במסגרת קצבת הסיעוד נקבע לפי מצבו הסיעודי של האדם כשהמקסימום הוא 15.5 שעות שבועיות.

באמצעות קופות החולים – במסגרת ביטוח משלים

קופות החולים מאפשרות להרחיב את הכיסוי הסיעודי במקרה הצורך, מעבר לכיסוי שניתן במסגרת הפוליסה הקולקטיבית.

אפשר לבחור בפיצוי חודשי של גמלת סיעוד במשך שלוש או חמש שנים לאחר שהמבוטח הפך לסיעודי, ובלבד שהוא עומד בכללים שנקבעו לצורך קבלת גמלה זו.

באמצעות חברות ביטוח שמוכרות ביטוח סיעוד

ביטוח סיעודי כולל הסכם שבו מתחייב המבוטח לשלם סכום מסוים מראש, במקרה שיגיע למצב שמצריך סיוע סיעודי. ההגדרה של מצב סיעודי זה פורסמה בשנת 2003 והיא כוללת:

  • ירידה במצב הבריאותי ובתפקוד של המבוטח בעקבות מחלה או תאונה: כגון, קושי בקימה ובשכיבה, בהתלבשות והתפשטות, בהתרחצות, באכילה ושתייה, בשליטה על הסוגרים, ובניידות.
  • ירידה במצב הבריאותי ובתפקוד של המבוטח כתוצאה מתופעה של תשישות נפש שפוגעת בפעילות השכלית, ביכולת האינטלקטואלית, בזיכרון לטווח הקצר והארוך, וביכולת ההתמצאות בזמן ובמקום – כל התופעות האלה מצריכות שמירה והשגחה צמודות במשך רוב שעות היממה.

הכתבות הבאות

דילוג לתוכן