גודל גופן

צור
קשר >

תודה!
ההודעה שלכם התקבלה
בהצלחה

זכאות לקצבת זקנה

לפי חוק הביטוח הלאומי תושב או תושבת ישראל שהגיעו לגיל שמזכה בקבלת קצבת זקנה זכאים לקבל אותה, ובתנאי שהיו מבוטחים במשך פרק זמן מסוים (לפי הנדרש בחוק), ושילמו דמי ביטוח לפי החוק.

| 15.12.16

ביטוח זקנה מהו?

מערכת הביטוח הסוציאלי במוסד לביטוח לאומי כוללת ענף ביטוח חשוב מאוד והוא – ביטוח זקנה. ביטוח זה נועד להבטיח לכל תושב ישראל, שבעת זקנה יוכל לקבל הכנסה חודשית קבועה.

מי זכאי לביטוח זקנה?

לפי חוק הביטוח הלאומי תושב או תושבת ישראל שהגיעו לגיל שמזכה בקבלת קצבת זקנה זכאים לקבל אותה, ובתנאי שהיו מבוטחים במשך פרק זמן מסוים (לפי הנדרש בחוק), ושילמו דמי ביטוח לפי החוק.

באתר של המוסד לביטוח לאומי תמצאו סימולטור אינטרנטי שמאפשר לבדוק בקלות אם אתם זכאים לקצבת זקנה. לפניכם קישור לסימולטור:

מתן מענה על מספר שאלות בקישור זה יאפשר לכם לבדוק אם אתם אכן עונים על תנאי הזכאות וזכאים לקבל קצבת זקנה.

באופן כללי במדינת ישראל:
  • גבר תושב ישראל בן 18 ומעלה יהיה מבוטח בביטוח זקנה.
  • אישה תהיה מבוטחת בביטוח זקנה אם היא תושבת ישראל בת 18 ומעלה ונולדה אחרי ה-1 בינואר 1931. בינואר 2013 נכנס לתוקף תיקון בחוק שלפיו יהיו מבוטחות גם נשים שנולדו לפני תאריך זה.
  • לגבי גבר או אישה תושבי ישראל שעלו לראשונה לארץ לפני שהגיעו לגיל 62-60 – מתקיימים כמה תנאים לביטוח זקנה, והם מפורטים בטבלה בקישור שלמעלה.

מסמכים להגשת תביעה לקצבת זקנה

תוכלו למצוא בטופס התביעה או בדף ההסבר שמצורף לטופס התביעה, את פירוט המסמכים שצריך להגיש. חשוב לדעת שכל מסמך חסר יעכב את הטיפול בתביעה.
קבלת קצבת זקנה מחייבת מסירת מספר חשבון בנק, כשעל גבי טופס התביעה יש לרשום את שם הבנק אליו תועבר הקצבה, את כתובתו וכמובן את מספר החשבון.

מועדי תשלום קצבת הזקנה

הקצבה משולמת בכל 28 בחודש עבור אותו חודש. הקצבה מועברת לחשבון הבנק שלכם.

שימו לב, אם תאריך הלידה שלכם הוא לפני ה-15 בחודש, תחילת תשלום הקצבה תהיה באותו חודש שבו הגעת לגיל שמזכה בקבלת הקצבה. ואם תאריך הלידה הוא אחרי ה-15 לחודש, תחילת תשלום הקצבה תהיה בחודש שלאחר אותו חודש שבו הגעתם לגיל שמזכה בקבלת קצבה.

שיעורי קצבת הזקנה

החל מה-1 בינואר 2013, סכום קצבת הזקנה הבסיסית שנקבע עומד על 1,502 ₪ לחודש. כשמדובר בזוג, הקצבה מורכבת מקצבת יחיד + תוספת והיא עומדת על סכום של 2,257 ₪. כאשר מגיעים לגיל 80 ומעלה עולה סכום קצבת הזקנה ל-1,587 ₪ לחודש, ויחד עם התוספת לזוג הסכום מגיע ל-2,342 ₪.

כאשר כל אחד מבני הזוג עונה על תנאי הזכאות לקבלת קצבת זקנה, כל אחד מהם יקבל קצבה ליחיד, כשלסכומים אלה יכולים להתווסף גם:
תוספת ותק של 2% מהקצבה עבור כל שנת ביטוח לאחר עשר שנות הביטוח הראשונות של האדם. מכאן, שהוותק מתייחס אך ורק לאדם שהיה מבוטח במשך יותר מעשר שנים, לפני היום בו היה זכאי לקבל קצבת זקנה.
תוספת עבור דחיית הקצבה – שיעור התוספת הוא 5% מהקצבה, כולל תוספת ותק, עבור כל שנה שבה נדחה תשלום הקצבה.

צור
קשר >

תודה!
ההודעה שלכם התקבלה
בהצלחה