דיור מוגן – מהן זכויות הדיירים?

זוג גימלאים יושבים בסלון ומחייכים

בגלל מאפייניה של אוכלוסיית הקשישים שמתגוררת במסגרת דיור מוגן, וכדי להגן עליה, קובע החוק לבית דיור מוגן כי רישיון הפעלה לכל מפעילי בתי דיור מוגן יוענק על ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים, ובלבד שעמדו בתנאים שקובע החוק.

במאי השנה הודיע דובר שר הרווחה על הצעת חוק שאושרה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, לפיה יוענקו זכויות לדיירים הקשישים שמתגוררים במסגרת דיור מוגן, והגנה על כספם.

לאחר אישור ההצעה בקריאה הראשונה התקיימו דיונים בין נציגי משרד הרווחה והמשפטים מצד אחד, לבין נציגיהם של בעלי הדיור המוגן, במטרה להגיע לחוק שגם יבטיח את זכויותיהם של הדיירים, וגם יאפשר ניהול תקין והתפתחות של שוק הדיור המוגן.

בגלל מאפייניה של אוכלוסיית הקשישים שמתגוררת במסגרת דיור מוגן, וכדי להגן עליה, קובע החוק לבית דיור מוגן כי רישיון הפעלה לכל מפעילי בתי דיור מוגן יוענק על ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים, ובלבד שעמדו בתנאים שקובע החוק.

החוק החדש קובע כי, לפני שייחתם חוזה ההתקשרות בין הדייר לדיור המוגן, תגיש הנהלת המוסד מסמך גילוי לקשיש שמבקש להתגורר בבית הדיור המוגן. מטרתו של מסמך זה היא להבטיח שהקשיש קיבל את כל האינפורמציה שקשורה למגורים בבית, ומידע בסיסי לגבי תנאי ההתקשרות בינו לבין הנהלת הבית. זאת, כאמור לפני שהקשיש התבקש לחתום על הסכם ההתקשרות עצמו. מסמך זה יקל על הקשישים לערוך השוואה בין בתי דיור מוגן שונים ולבחור במקום המגורים המתאים ביותר לצרכים שלו.

החוק מבחין בין שני סוגי שירותים: שירותי חובה מול שירותי רשות. שירותי החובה הם שירותים שהדייר חייב לקבל מהדיור המוגן וביניהם: שירותי בריאות, שמירה, אחזקה וניקיון ועבודה סוציאלית. החוק לא מאפשר לצמצם את השירותים שנכללים בשירותי החובה. לגבי שירותי הרשות, החוק קובע שהנהלת הבית לא יכולה לחייב את הדיירים לצרוך שירותים אלה, אלא אם כן הסכימו לכך באופן מפורש.

החוק אינו מאפשר גבייה של כספים שלא נכללו בחוזה. בנוסף, העלאת מחירי השירותים תהיה רק בשיעור של עלויות התפעול ועד לסכום המקסימאלי שההנהלה קבעה מראש וגם יידעה את הדייר לגביו.

החוק מתייחס גם להשבת דמי הפיקדון. החוק מסדיר את מועדי השבת הפיקדון לדייר או למשפחתו על ידי הנהלת הבית. נושא זה חשוב מאד כיוון שסכום זה הוא בעצם הבסיס הכלכלי שעליו יכול הדייר להישען כדי למצוא מגורים במסגרת אחרת, אם החליט לעשות זאת. דמי הפיקדון יושבו בתוספת הפרשי ההצמדה.

החוק מתייחס גם להבטחת כספי הפיקדון וקובע שהנהלת הדיור המוגן צריכה להציע לדייריה בטוחות שיבטיחו את כספי הפיקדון. עם זאת, הדייר יכול לוותר על הזכות לקבל בטוחות לכספי הפיקדון. הנהלת הדיור המוגן יכולה לבחור בטוחות  מתוך ארבע שקבועות בחוק: (א) ערבות בנקאית לדיירים; (ב) הפקדה של שיעור מכספי הפיקדון בידיו של נאמן לפי חוזה נאמנות שקובע שהדייר הוא זה שייהנה מהכספים; (ג) ביטוח של הכספים; (ד) מתן משכנתא ראשונה.

החוק דן גם באחריות ובחובות של הנהלת הדיור המוגן ומטיל עליה, בין השאר, את האחריות לבדוק יומיום את מצבו של הדייר, ולהפנות את הדייר לטיפולו של איש מקצוע במקרה שחלה הרעה במצבו. אצלנו באחוזת בית נבדק שלומו של כל דייר כחלק משגרת יום העבודה של הצוות המסור.

דייר בדיור מוגן יכול לשכן ביחידת הדיור שלו מטפל סיעודי מטעמו, לאחר שקיבל לכך את אישור הנהלת הדיור המוגן, ואישור של הצוות הרפואי שהוא אכן זקוק לשירות זה. חשוב לדעת שבית הדיור המוגן רשאי לסרב לבקשה זו והדבר תלוי בנסיבות.

לגבי הקמה של מחלקה סיעודית, בית אבות סיעודי במסגרת הדיור המוגן, החוק קובע שאם בבית לפחות 250 יחידות דיור, חובה על הנהלת הבית להקים במסגרת הבית גם מחלקה סיעודית. באחוזת בית קיימת מחלקה סיעודית שמעניקה טיפול מסור לדיירים הסיעודיים והתשושים, ומנוהלת בפיקוח משרד הבריאות.

לפי דובר השר, תוך שישה חודשים ייכנס החוק לתוקפו, וחלק מההוראות ייכנסו לתוקף בתוך שלוש שנים.

פנה אלינו עוד היום לפגישת היכרות לא מחייבת

הכתבות הבאות

דילוג לתוכן