חוק הגמלאות – מה זה אומר?

גימלאית מחייכת ושואלת מה

חוק הגמלאות קובע שעובד שפורש לגמלאות, או שאריו, זכאים לתשלומים חד פעמיים שנובעים מהפרישה עצמה.

נתמקד הפעם בתשלומים החד פעמיים שנכללים בחוק הגמלאות וזכאים לקבלם בני גיל הזהב והשאירים שלהם, אם הלכו לעולמם.

חוק הגמלאות – תשלומים חד פעמיים

חוק הגמלאות קובע שעובד שפורש לגמלאות, או שאריו, זכאים לתשלומים חד פעמיים שנובעים מהפרישה עצמה.

פירוט התשלומים החד פעמיים שמשלמת מנהלת הגמלאות:

 • מענק נוסף לקצבה
 • מענק לשארים של העובד שנפטר שלא זכאים לקצבה
 • מענק לבן או בת הזוג שמקבל קצבה ונישא שוב
 • מענק לבן או בת הזוג שבגלל הגיל לא זכאי/ת לקצבה
 • פיצוי של עובד שעבד מעל ל-35 שנים

פירוט התשלומים החד פעמיים מהמשרד לעובד שפרש לגמלאות:

 • פיצוי עבור תקופה של עבודה זמנית
 • פיצוי עבור ימי מחלה שלא נוצלו (למי שגילו מעל 55)
 • פדיון של ימי חופשה שלא נוצלו

קביעת גובה הגמלה

המשכורת הקובעת היא שכר היסוד לחודש כולל התוספות הפנסיוניות הקבועות.

ביצוע התשלומים

תשלומים חד פעמיים שמשולמים על ידי מנהלת הגמלאות:

 • מענק נוסף לקצבה – מענק זה שווה למחצית המשכורת הקובעת האחרונה כפול מספר שנות השירות והוא משולם לעובד שפוטר משירות המדינה לפני הגיעו לגיל 60 ולא צבר וותק מקסימאלי ואחוז קצבה מקסימאלי.
 • מענק לשאיריו של עובד שנפטר ושאינם זכאים לקצבה – השאירים של עובד שעבד פחות משלוש שנים ונפטר במהלך השירות, אמנם לא זכאים לקצבה אבל זכאים למענק.
 • מענק לבן הזוג של מקבל הקצבה שנישא שוב – תשלום קצבת שאירים לבן זוג שהיה זכאי לקצבה ונישא שוב, יופסק. במקום זאת הוא יקבל מענק ששווה לסכום הקצבה שהיה זכאי לה כפול 36.
 • מענק לבן זוג שבגלל גילו לא זכאי לקצבה – בן זוג של עובד שנפטר, של גמלאי שטרם הגיע ל-45, עומד ברשות עצמו ואין לו ילדים – לא זכאי לקצבה אלא למענק בגובה של 12 קצבאות. אם בן הזוג מבוגר מ-43, הוא זכאי למענק ששוויו מחצית הקצבה כפול מספר החודשים עד שיגיע לגיל 45.
 • פיצוי על תקופת עבודה של יותר מ-35 שנים – עובד שפרש לאחר גיל 60, עבד מעל 35 שנים וזכאי לקצבת פרישה בשיעור המרבי – זכאי לקבל פיצויי פיטורים.

התשלומים החד פעמיים שמשולמים על ידי המשרד:

 • פיצוי בשל תקופת עבודה זמנית.
 • פיצוי בשל ימי מחלה שלא נוצלו לעובד שפרש בפנסיה תקציבית כשגילו מעל 55.
 • פדיון של ימי חופשה שלא נוצלו.

כיצד מממשים זכות לקבלת גמלה

את התביעה מגישים למוסד לביטוח לאומי. בנוסף לטופס של המשרד צריך להביא מסמכים נוספים: תעודת זהות, פרטי חשבון הבנק שבה תופקד הגמלה ואישור על הבעלות בחשבון, דפי חשבון הבנק משלושה חודשים אחרונים ופירוט של כל החסכונות. לפעמים יש צורך להביא גם מסמכים שמעידים על נישואין, תושבות, תשלומי מים וארנונה, או אישור על סיום העבודה.

מסמכים נוספים שיש להגיש במידת הצורך הם: אישור הבנק על קופות גמל ופיקדונות, אישורים שמעידים על ההכנסות ואישורים על נכסים.

הכתבות הבאות

דילוג לתוכן