עריכת צוואה

עט נובע כותב על דף

מגיע זמן מסוים בחיים בו אתם מרגישים שהגיע הזמן לחשוב על נושאים שלרוב מעדיפים לא לחשוב עליהם – מה יקרה לאחר מותנו. עריכת צוואה מאפשרת לנו לקבוע בעודנו בחיים מי יהיו היורשים של הנכסים אותם צברנו בחיים, ומה תהיה החלוקה ההוגנת בעינינו.

 

מגיע זמן מסוים בחיים בו אתם מרגישים שהגיע הזמן לחשוב על נושאים שלרוב מעדיפים לא לחשוב עליהם – מה יקרה לאחר מותנו. עריכת צוואה מאפשרת לנו לקבוע בעודנו בחיים מי יהיו היורשים של הנכסים אותם צברנו בחיים, ומה תהיה החלוקה ההוגנת בעינינו.

במאמר זה נפרט עבורכם את האופנים השונים בהם ניתן לערוך צוואה (על פי חוק הירושה) ומה קורה במידה ולא נערכה צוואה.

עריכת צוואה בפני רשות רשמית

צוואה הנערכת בצורה זו, יכולה להיעשות בעל פה או בכתב מול הגורמים הבאים:

  • שופט
  • רשם בית המשפט
  • הרשם לענייני ירושה
  • ראש רשות מקומית
  • חבר בית דין דתי
  • נוטריון

הגשת הצוואה בכתב תאושר על ידי הגורם אליו היא הוגשה, ובצוואה המוגשת בעל פה ירשום הגורם הרשמי את דבריו של המצווה ויאשר אותה.

עריכת צוואה לפני עדים

צוואה זו נערכת במעמד שני אנשים המהווים עדות לקיום הצוואה. העדים יהיו הגורם המאשר כי המצווה אכן אמר או כתב את דברו ורצונותיו, ושהוא זה שחתם מרצונו החופשי בפניהם. הצוואה צריכה להיות כתובה בין אם בכתב יד או מודפסת.
האנשים המשמשים כעדים צריכים להיות בני 18 ומעלה והם אינם יכולים להיות פסולי דין. בנוסף הם אינם יכולים להיות כלולים בצוואה, על מנת שלא ישפיעו על המצווה באופן בלתי הוגן.
כדאי לבחור באנשים אמינים בהם אתם בוטחים.

עריכת צוואה בכתב יד

על מנת שצוואה בכתב יד תחשב לחוקית ותקפה, עליה לקיים את המרכיבים הבאים:

  • הצוואה נכתבה מתחילתה ועד סופה על ידי המצווה
  • הצוואה נכתבה מתחילתה ועד סופה בכתב ידו של המצווה
  • על גבי הצוואה צריך להיות רשום תאריך כתיבת הצוואה בכתב ידו של המצווה
  • חתימת המצווה תופיע על גבי הצוואה

צוואה הנערכת בכתב יד אינה דורשת עדים, או אימות כלשהו על ידי רשות מוסמכת או רשמית.

עריכת צוואה בעל פה

צוואה הנערכת בעל פה, נעשית באופן זה בדרך כלל בגלל מצב בו אדם רואה את עצמו עומד למות מכל סיבה שהיא, או במקרה של גסיסה בה המצב הרפואי של אותו אדם הוא חמור ומעיד על מוות קרוב. עריכת צוואה כזו נעשית בגלל שמצבו של המצווה אינו מאפשר לו לערוך צוואה באחת מ-3 הדרכים האחרות שהוזכרו קודם. שם נוסף לצוואה מסוג זה הוא צוואה שכיב מרע.
צוואה זו נערכת מול שני עדים וללא מסמך כתוב. עדים אלו צריכים לערוך זיכרון דברים ולהפקידו מוקדם ככל האפשר אצל הרשם לענייני ירושה.
נקודה חשובה נוספת בעניין צוואה הנערכת בעל פה, היא שהצוואה תקפה לחודש אחד בלבד. כלומר, במידה והמצווה לא נפטר או שמצבו השתפר וסכנת המוות חלפה, תוקף הצוואה מתבטל לאחר תקופה זו.

חוק הירושה – במקרה ולא קיימת צוואה או שהצוואה אינה תקינה

אדם יכול לבחור באופן בו תערך צוואתו, אך מומלץ לו לדעת את הוראות ותקנות חוק הירושה לפני שהוא עושה זאת. במידה וצוואה נערכה והיא אינה תקנית, רצונותיו של הנפטר לא ימומשו, וכל נכסיו יחולקו על פי ברירת מחדל הקבועה בחוק הירושה.
גם כאשר לא נערכת צוואה כלל, כל נכסיו של הנפטר יחולקו על פי ברירת המחדל הקבועה בחוק הירושה.
מומלץ להיעזר באיש מקצוע הבקיא בחוק הירושה על מנת שרצונותיו של אדם יכובדו וימומשו לפי ראות עיניו.

הכתבות הבאות

דילוג לתוכן