מדיניות פרטיות פאלאס

עודכן לאחרונה אוקטובר 18, 2023

מדיניות פרטיות פאלאס

עודכן לאחרונה אוקטובר 18, 2023

   1. במידע אודותיך למטרות הבאות:
   • כדי ליצור עימך קשר לצרכים תפעוליים ושיווקיים;
   • כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על פאלאס;
   • כדי לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר;
   • כדי לשפר את השירותים וחווית המשתמש שלך וליצור שירותים חדשים;
   • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

    

   מסירת מידע לצדדים שלישיים

   1. הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים.
   2. אנו נשתף את המידע אודותיך אך ורק עם הגופים הבאים ולמטרות הבאות:
   • חברות שהינן חלק מקבוצת עזריאלי, לצורך פעילותן העסקית;
   • צדדים שלישיים המספקים לפאלאס שירותים בקשר עם מתן השירותים באתר (כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, דיוור ישיר וכד') וכן לצורך פעילויות התומכות במתן השירותים (כגון עורכי דין, רואי חשבון, פיתוח עסקי ויועצים אחרים);
   • אם יתקבל בידי פאלאס צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;
   • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מי מפאלאס ו/או מי מטעמה;
   • לצורך שמירה והגנה על זכויותיה, נכסיה וקניינה של פאלאס;
   • בהסכמתך או בהנחייתך;
   • בכל מקרה שבו פאלאס תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיה ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם היא תירכש או תתמזג עם צד שלישי, או אם היא תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.
   1. בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה על המשתמשים שלנו עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שנעשה כן, אנחנו נוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשים שהמידע הוא עליהם.
   2. כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים ופאלאס לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

    

   דיוור ישיר

   1. ככל שתיתן את הסכמתך לכך, פאלאס תיצור עימך קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים, ויישלחו דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעה אחרת.
   2. הסכמתך לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, ועדכונים שונים בקשר עם קבוצת עזריאלי, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו.
   3. בכל עת, תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל מסרים כאמור על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר עם פאלאס באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]; ו/או (2) פניה באמצעות טופס "צור קשר" באתר; ו/או (3) פניה בכתב בכתובת: מנחם בגין 132, מגדל עגול, תל אביב. בעשותך כן, בהתאם לתנאי השימוש באתר, פאלאס תחדול לפנות אליך בדיוור ישיר או לשלוח אליך דברי פרסומת. 

    

   Cookies

   1. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. פאלאס עשויה להשתמש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לה להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.
   2. ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל פאלאס באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתר.

    

   אבטחת מידע

   1. פאלאס מתייחסת ברצינות רבה לאבטחת הנתונים האישיים שלך. מתוקף כך, אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף אודותיך.
   2. עם זאת, עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי זיהוי (PHISHING), חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות בוירוסים וציתות לתקשורת המחשב.
   3. שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתר מוטלת עליך בלבד, על ידי התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.
   4. הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות – הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של פאלאס ממנו כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.

    

   העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

   1. פאלאס עשויה להעביר את המידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה פאלאס תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתר, הינך מסכים להעברה האמורה.

    

   קישורים לאתרים אחרים

   1. האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על ידי פאלאס ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר לאתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראים למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. מומלץ לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.

    

   זכות עיון; זכות תיקון

   1. הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר פאלאס.
   2. ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לפאלאס בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

    

   ויתור

   1. פאלאס לא נושאת באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לך או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או המידע שנמסר ונאסף אגב שימוש זה ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתה הישירה. אין ביכולת פאלאס להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיך. כמו כן, אין פאלאס נושאת באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה. השימוש באתר הינו באחריותך בלבד ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי פאלאס ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש באתר.

    

   יצירת קשר

   1. בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים:
    פאלאס דיור מוגן בע״מ
    מנחם בגין 132, מגדל עגול, תל אביב
    [email protected]
    *3666