מבצע אירוח רשתי – 4 ימי ניסיון

1. כללירשת פאלאס בתי דיור מוגן מודיעה בזאת על מבצע " אירוח ב פאלאס – לחוות את החיים הטובים " (להלן : "המבצע") במטרה לקדם את שיווק יחידות הדיור בפרויקט ים השונים של הרשת "פאלאס רעננה " , "פאלאס להבים" ו-"פאלאס תל- אביב", המתנהל בכפוף לתקנון המבצע. ט.ל.ח 2. הגדרותלמונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת […]

האביב הגיע לפאלאס להבים

1. כללי  רשת פאלאס בתי דיור מוגן מודיעה בזאת על מבצע "האביב הגיע לפאלאס להבים" במסלול הסכם פיקדון/מפקיד בלבד (להלן: "המבצע") במטרה לקדם את שיווק יחידות הדיור במסלול זה בפרויקט "פאלאס להבים", מתנהל בכפוף לתקנון המבצע . ט.ל.ח 2. הגדרות   למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן: 2.1 "השותפות" או "הבית" – בית […]

מבצע ״חבר מביא חבר״ – פאלאס ראשון לציון

1. כללי  רשת "פאלאס בתי דיור מוגן" מודיעה בזאת על מבצע "חבר מביא חבר" כמפורט בתקנון זה (להלן- "המבצע") במטרה לקדם את שיווקיחידות הדיור בפרויקט "פאלאס ראשון לציון" ומתנהל בכפוף לתקנון המבצע . ט.ל.ח1 2. הגדרות   למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן:.2.1 "החברה" או "פאלאס ראשון לציון" – פאלאס אמריקה – חברה […]

"אירוח בפאלאס – לחוות את החיים הטובים "

כללי רשת פאלאס בתי דיור מוגן מודיעה בזאת על מבצע " אירוח בפאלאס – לחוות את החיים הטובים " )להלן : " המבצע"( במטרה לקדם את שיווק יחידות הדיור בפרויקטים השונים של הרשת "פאלאס רעננה " , "פאלאס להבים", "פאלאס מודיעין" ו-"פאלאס תל- אביב", המתנהל בכפוף לתקנון המבצע. ט.ל.ח  הגדרות למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות […]

מבצע "יחידת סטודיו הכל כלול" – פאלאס רעננה

כללירשת פאלאס בתי דיור מוגן בע"מ מודיעה בזאת על מבצע "יחידות דיור סטודיו – הכל כלול" (להלן : "המבצע") במטרה לקדם את שיווק יחידות הדיור בפרויקט "פאלאס רעננה" ומתנהל בכפוף לתקנון המבצע ומוגבל למלאי של 5 יחידות הדיור סטודיו לכל היותר ט.ל.ח  הגדרותלמונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן:2.1 "רשת ", "החברה" או "הבית" […]

מבצע ״חבר מביא חבר״ – פאלאס רעננה

1. כללי  רשת "פאלאס בתי דיור מוגן" מודיעה בזאת על מבצע "חבר מביא חבר" כמפורט בתקנון זה (להלן- "המבצע") במטרה לקדם את שיווקיחידות הדיור בפרויקט "פאלאס רעננה" ומתנהל בכפוף לתקנון המבצע . ט.ל.ח1 2. הגדרות   למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן:.2.1 "החברה" או "פאלאס רעננה " – פאלאס רעננה – דיור מוגן […]

מבצע ״חבר מביא חבר״ – פאלאס תל אביב

1. כללי  רשת "פאלאס בתי דיור מוגן" מודיעה בזאת על מבצע "חבר מביא חבר" כמפורט בתקנון זה (להלן- "המבצע") במטרה לקדם את שיווקיחידות הדיור בפרויקט "פאלאס תל אביב" ומתנהל בכפוף לתקנון המבצע ומוגבל ל5- יחידות הדיור שישווקו עבור דיירים אשר יחתמו בפועל על הסכם ההתקשרות עם החברה. ט.ל.ח1 2. הגדרות   למונחים הבאים בתקנון תהא […]

תקנון מבצע "חברים ונהנים בפאלאס להבים"

1. כללי  רשת "פאלאס בתי דיור מוגן" מודיעה בזאת על מבצע "חברים ונהנים בפאלאס להבים" כמפורט בתקנון זה במטרה לקדם את שיווק יחידות הדיור בפרויקט "פאלאס להבים" ומתנהל בכפוף לתקנון המבצע . ט.ל.ח1 2. הגדרות   למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן: .2.1 "השותפות" או "פאלאס להבים" – פאלאס להבים שותפות מוגבלת; .2.2 […]

"פאלאס אקספרס״ – הדרך המהירה לגור בפאלאס – תל אביב

כללי פאלאס תל אביב, הנמנית על רשת פאלאס בתי דיור מוגן מודיעה בזאת על מבצע "פאלאס אקספרס – הדרך המהירה לגור בפאלאס" במסלול הסכם פיקדון בלבד במטרה לקדם את שיווק יחידות הדיור במסלול זה בפרויקט של הרשת "פאלאס תל אביב", ומתנהל בכפוף לתקנון המבצע . ט.ל.ח הגדרותלמונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן:2.1 "החברה" […]

"פאלאס אקספרס״ – הדרך המהירה לגור בפאלאס – להבים

כללי רשת פאלאס בתי דיור מוגן מודיעה בזאת על מבצע "פאלאס אקספרס – הדרך המהירה לגור בפאלאס" במסלול הסכם פיקדון בלבד (להלן: "המבצע") במטרה לקדם את שיווק יחידות הדיור במסלול זה בפרויקט "פאלאס להבים", מתנהל בכפוף לתקנון המבצע . ט.ל.ח הגדרות למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן:2.1 "השותפות" או "הבית" – בית הדיור […]